ТАДЖИКИ

Таджики — іранський народ, один із корінних народів Центральної Азії.

Таджицька мова — один із літературних стандартів перської мови.

В Україні таджиків проживає  понад 4000 чоловік.

Розвиток і зміцнення двосторонніх таджицько-українських відносин грунтуються на спільно прийнятих міждержавних документах, особливе місце серед яких займає Договір про дружбу і співробітництво між Республікою Таджикистан і Україна від 6 липня 2001 року.

Протягом останніх років в області математики НАН України підготувала 30 кандидатів наук і 15 докторів наук з Таджикистану.