ПОЛЯКИ

Поляки – одна з національних меншин, що проживають на території сучасної України.

В Україні проживає близько 150 тис. осіб.

Розселення поляків в Україні історично було пов’язане перш за все з Правобережжям і Східною Галичиною. Поляки Житомирської області є третьою національною меншиною в регіоні і найчисленнішою польською громадою в Україні.

Активно працюють польські громадські організації – Спілка поляків України, Федерація польських організацій в Україні, Об’єднання поляків Житомирщини «Полонія», Національно-культурне товариство «Згода», Польський інститут у Києві, Спілка поляків Донбасу, тощо.

Педагогічні кадри для шкіл із викладанням польської мови готують 15 ВНЗ країни: Тернопільський педагогічний університет, Львівський національний університет імені Франка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Житомирський педагогічний університет та інші.