Заява Голови профільного Комітету Верховної Ради України щодо розповсюдження листівок у м. Ковель

ЗАЯВА

Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин

Нещодавно у м. Ковель Волинської області було зафіксовано ганебні факти розповсюдження від імені організації «Сокіл Волинь» листівок написаних з використанням мови ворожнечі стосовно однієї з етнічних спільнот України, що містять заклики не спілкуватись та не допомагати представникам цієї спільноти, називають їх грабіжниками та шахраями.

Як голова парламентського Комітету з питань прав людини вважаю подібні дії неприйнятними та неприпустимими в демократичній країні.

Використання мови ворожнечі стосовно етнічних спільнот чи окремих їх представників провокує агресію і напругу в суспільстві, може спричинити порушення громадського порядку та негативно позначитись на міжнародному іміджі України як сучасної правової європейської держави.

Подібні провокації повинні бути негайно припинені компетентними правоохоронними органами, а особи, які використовують мову ворожнечі, мають відповідати перед законом.

Відповідно до статті 24 Основного Закону України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Гарантії рівності та заборона дискримінації також містяться й у низці нормативних актів міжнародного права, які в різні часи були ратифіковані Україною, ставши невід’ємною частиною національного законодавства. До таких актів, серед іншого, належать: Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Рамкова конвенція про захист прав національних меншин тощо.

Наголошую, що ефективна антидискримінаційна політика є запорукою дотримання прав людини та забезпечення захисту прав меншин в Україні.

Історія свідчить, що в Україні, як багатонаціональній державі, усі народи й етноси можуть жити між собою в злагоді та взаєморозумінні. Саме на основі співжиття різних етнічних спільнот формується єдина українська нація, в межах якої кожна спільнота має право на збереження та розвиток власної самобутності.

Повага до людей іншої національності, культури – це основа сучасної демократичної держави і парламентський Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин докладатиме усіх зусиль, щоб міжетнічні стосунки в Україні залишались приязними, добросусідськими та гармонійними.

Текст та фото з офіційної сторінки Комітету у фб