Витяг з затвердженої Національної стратегії з прав людини: Щодо забезпечення прав корінних народів і національних меншин.

Шановні колеги! Публікуємо до вашої уваги витяг з затвердженої Національної стратегії з прав людини:

… § 12. Забезпечення прав корінних народів і національних меншин

 

Стратегічна ціль – права корінних народів і національних меншин в Україні забезпечуються і захищаються відповідно до міжнародних, у тому числі європейських, стандартів прав людини.
Проблеми, на вирішення яких спрямований стратегічний напрям:

✔️законодавство з питань захисту прав національних меншин потребує удосконалення та приведення у відповідність із міжнародними стандартами;
✔️збереження та розвиток національної ідентичності національних меншин і корінних народів.
Завдання, спрямовані на досягнення цілі:
визначити статус корінних народів України;
привести законодавство України, яке регулює питання національних меншин, у відповідність із міжнародними стандартами (Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин; Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин);
✔️забезпечити умови для розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин, міжкультурного діалогу;

✔️забезпечити реалізацію ініціатив із захисту прав і свобод корінних народів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з використанням міжнародно-правових механізмів та утримання цього питання на міжнародному порядку денному.

👉Очікувані результати:

◽️законодавство України, яке регулює питання прав корінних народів, національних меншин, відповідає міжнародним, у тому числі європейським, стандартам;

◽️забезпечено умови для рівноправної участі представників корінних народів та національних меншин України в суспільному житті.

👉Основні показники:
◽️рівень толерантності, ставлення до національних меншин;

◽️кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо випадків дискримінації за ознакою національної чи етнічної приналежності та кількість виявлених порушень у цій сфері.

Фото з сайту: r2p.org.ua