В Одеському університеті внутрішніх справ започатковано новий курс «Захист вразливих груп в діяльності правоохоронних органів»

В Одеському університеті внутрішніх справ започатковано новий курс «Захист вразливих груп в діяльності правоохоронних органів»

Розрахована програма для магістрів денної форми навчання за спеціальністю «Право».

Над розробкою програми працював і проект Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні».

Предметом вивчення дисципліни є методи і процеси взаємодії та правової роботи поліції з вразливими групами населення через діалог та медіацію.

Мета і завдання цієї навчальної дисципліни — підвищення якості та ефективності діяльності поліції

— вміння планувати роботу, бачити відмінність злочинів на ґрунті ненависті від інших злочинів, ознаки злочину на ґрунті ненависті та мову ворожнечі

— формування у магістрів знань та навичок роботи з вразливими групами населення, техніки, інструментарію та стандартів вирішення конфліктів з урахуванням специфіки роботи з національними меншинами, включаючи ромську національну меншину.

У програмі йдеться про міжнародні, національні антидискримінаційні стандарти, антидискримінаційне законодавство України. В курс також включили вивчення практики ЄСПЛ у справах про свободу від дискримінації.

Фото та текст за матеріалами https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/protection-of-vulnerable-groups-in-policing-new-course-at-odesa-university-of-internal-affairs