Анонс від Бердянського болгарського товариства ім.Мішо Хаджийського. Конференція у Бердянську в вересні 2019 року «Творчість болгарських письменників Таврії та Бессарабії ХХ ст.».

Шановні колеги!
Бердянський краєзнавчий музей та Бердянське болгарське товариство ім.Мішо Хаджийського з нагоди 105-річчя видання книги «Болгарскія колоніи въ Россіи» М.С. Державіна – визначного славіста, академіка, історика, автора понад 500 наукових праць проводять науково-практичну конференцію «Творчість болгарських письменників Таврії та Бессарабії ХХ ст.».

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 26 та 27 вересня 2019 року на базі Бердянського краєзнавчого музею.

Для участі у конференції просимо до 01 серпня надіслати заявки із назвами доповідей та відомостями про автора: ім’я, по батькові, прізвище,організація, посада, вчений ступінь, контактна адреса, телефон, e-mail.

Просимо підтвердити свою участь до 01 серпня 2019р.

Тексти доповідей надсилаються заздалегідь або надаються під час роботи конференції. Вимоги до тексту: українською, болгарською або російською мовою, обсяг до 10 сторінок, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25мм, праве – 15, верхнє та нижнє – 20мм, 4-5 ілюстрацій в електронному вигляді в форматі JPEG з підписами до них, в кінці тексту – посилання на цитовані джерела та літературу за абеткою згідно з правилами бібліографічного опису, список умовних скорочень; посилання у тексті слід наводити у квадратних дужках, наприклад [18,с.3] або [7,арк.31]. Планується видання збірника матеріалів конференції.

Оплата видатків на відрядження – за рахунок організації, яка відряджає.

Контактна адреса: 71112, Запорізька обл., м.Бердянськ, пр.Перемоги,14 Бердянський краєзнавчий музей
Е-mail: berdkraev@ukr.net
Довідки за телефоном: (06153)3-65-70
Контактні телефони: Директор Бердянського краєзнавчого музею, голова
Бердянського болгарського товариства ім.Мішо Хаджийського Л.Ф.Ноздріна: 0669020737; 0974845991
Старший науковий співробітник краєзнавчого музею К.О.Петрина: 0660181369

Фото з сайту: https://blog.pokupon.ua/gde-kupatsja-v-berdjanske-obzor-pljazhej-s-foto/