Тетяну Курач було обрано керівником комітету «Духовність та держава»

Представника МГО «Інтернаціональний союз» Тетяну Курач було обрано керівником комітету «Духовність та держава» Громадської Ради при Київській обласній державній адміністрації!

Основними завданнями комітету є:

— вживання заходів щодо відродження і розвитку культур національних меншин, які проживають на території області;

— сприяння інтеграції громадян України іноземного походження в українське суспільство;

— проведення заходів по підвищенню духовно-культурного рівня населення;

— сприяння налагодженню дружніх відносин між територіальними громадами України та європейських держав;

— сприяння розгортанню суспільного діалогу з приводу вироблення державної політики в галузі культури і духовності, її більшої відкритості та прозорості;

— залучення широких верств населення до здійснення активного громадського контролю за діяльністю органів державної влади та самоврядування і їх посадових осіб, спрямованого на безумовне виконання законодавства в галузі культури;

— активізація участі й безпосереднє залучення громадськості до законотворчої роботи, сприяння проведенню громадських слухань та обговорень;

— координація діяльності та співпраці громадських об’єднань, наукових установ, міжнародних програм технічної допомоги і донорських організацій з питань культури і духовності;

— подання на розгляд комітету пропозицій громадськості щодо вдосконалення законодавчого забезпечення культурно-просвітницької діяльності (кінематографія, народні художні промисли тощо); мистецької діяльності (діяльність професійних творчих спілок, театрів, шкіл естетичного виховання, концертно-гастрольна діяльність тощо); у сферах мовної та етнокультурної політики, благодійної діяльності, свободи совісті та діяльності релігійних організацій тощо;

— попередній розгляд законодавчих ініціатив та пропозицій, проектів законодавчих актів з питань, віднесених до відання комітету;

— сприяння вдосконаленню шляхів і форм співпраці комітету з громадськістю, представниками галузі культури, засобами масової інформації, іншими державними та недержавними підприємствами, установами, організаціями;

— інформаційна та інша підтримка діяльності комітету, сприяння виконанню його рішень.

За посиланнями можна ознайомититись з Порядком денним засідання Громадської ради при КОДА та Протоколом засідання Громадської ради при КОДА .