Текст законопроекту про корінні народи розміщено на сайті Верховної Ради України.

Текст законопроекту про корінні народи розміщено на сайті Верховної Ради України. Згідно до тексту караїми, кримські татари та кримчаки визнаються корінними народами України.

Метою Законопроекту є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, що встановлені  нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України.

Відповідно до Законопроекту корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Серед основоположних прав корінних народів України гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Посилання на текст: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71931

Фото:www.ppu.gov.ua