ПРЕДСТАВНИКИ МГО «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ

6 грудня 2017 року за ініціативи Міністерства культури України, Департаменту у справах релігій та національностей, за участю кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція «Впровадження європейських підходів забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин та етноконфесійних спільнот у контексті оновлення українського законодавства». МГО «Інтернаціональний Союз» була представлена головою правління Карякіною Дарією та координатором проектів Маріанною Семенюк. Метою заходу стала фахова дискусія науковців, державних службовців, експертів у сфері етнополітики, а також представників неурядових організацій з питань оновлення національного законодавства у сфері етнополітики з метою утвердження міжнаціональної злагоди в українському суспільстві, забезпечення прав національних спільнот в Україні відповідно до стандартів країн Європейського Союзу та міжнародних зобов’язань України.

У заході взяли участь представники міжнародних організацій – ОБСЄ, Міжнародного центру з питань національних меншин (ЕКМІ), центральних органів виконавчої влади, зокрема Адміністрації Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, Міністерства освіти України, Національної поліції України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності, Державного комітету України з питань телебачення та радіомовлення, представники обласних державних та Київської міської адміністрацій, до компетенції яких віднесено виконання завдань, пов’язаних із реалізацією державної етнонаціональної політики, представники неурядових громадських організацій.

У першій частині заходу прозвучало привітальне слово від завідуючого кафедрою релігієзнавства факультету, який гостинно став локацією для проведення заходу. Профільні доповіді розпочалися з виступу директору Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрія Юраша, що відзначив, що у 2017 році відомством проводилась активна робота щодо співпраці з державними і недержавними інституціями та забезпечення реалізації етнонаціональної політики. Зокрема, на сьогодні вже майже завершено етап створення та організації роботи інституційних механізмів — при Міністерстві культури України створено Експертну Раду з питань етнополітики, що провела 4 засідання, Раду етнонаціональних спільнот України. Пан Юраш доповів, що його колеги пропрацювали над законопроектами (про статус кримсько-татарського народу і про корінні народи України), що також велася робота, а потім також, підписано протокол з румунською стороною щодо національних меншин після 11-річної перерви та плану заходів щодо реалізації захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Під час конференції, доктор історичних наук Валентина Борисенко, виступила з доповіддю на тему: «Традиції толерантного ставлення до етнічних спільнот в Україні» та відзначила, що такі заходи потрібні як для представників національних спільнот так і для корінного населення України.

Друга частина конференції почалася з доповіді заступника директора департаменту у справах релігій та національностей Михайла Подюка та презентації нового проекту Концепції етнонаціональної політики України. Таким чином, присутні підтримали думку, що реалізація Концепції державної етнонаціональної політики надасть змогу вдосконалити законодавство у сфері регулювання етнонаціональних відносин, забезпечити права і свободи людини та провести послідовну державну етнонаціональну політику, створити умови для консолідації Українського народу. А також, сформувати атмосферу міжетнічної толерантності і злагоди в українському суспільстві, забезпечити розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності української нації, корінних народів і національних меншин, задовольнити їхні етнокультурні потреби. В свою чергу, представники МГО «Інтернаціональний союз» висловили позицію, що для розгляду та опрацювання положень Концепції до обговорення потребується більше часу, (надіслана вона для розгляду була за день до конференції) оскільки дана проблематика піднімає низку питань, які потребують ґрунтовного аналізу і фахової оцінки експертів. Натомість, представники Департаменту у справах релігій та національностей прийняли пропозицію розглянути та долучити експертів до опрацьовування деталей Концепції державної етнонаціональної політики України.