ОГОЛОШЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

З метою всебічного забезпечення участі широкої громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері культури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» оголошується початок прийому заявок для участі в установчих зборах щодо формування нового складу Громадської ради при Міністерстві культури України у кількості до 35 осіб на наступний дворічний період.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять згідно зі статутними завданнями діяльність на території України та у сферах віднесених до компетенції Міністерства культури.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства та завірена печаткою (у разі наявності).

До заяви додаються:

1) рішення, прийняте в порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові, посади та місця основної роботи, посади в інституті громадянського суспільства, інформація про наявність нагород та досягнення у сфері культури, контактної інформації;

3) завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

4) витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

5) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

6) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

7) письмова згода делегованої особи на обробку персональних даних та оприлюднення біографічної довідки;

8) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

9) інформація про те, за яким напрямом роботи Громадської ради делегований представник інституту громадянського суспільства має намір працювати: 1) з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти; 2) з питань культурної спадщини та культурних цінностей; 3) з питань свободи совісті; 4) з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

Заявки надсилаються до Ініціативної групи за адресою: 01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19.

Останній день приймання подачі заявок 9 червня 2018 року включно.

Заявки, відправлені поштою, із зазначеною датою на поштовому штампі після 9 червня 2018 року, Ініціативною групою розглядатися не будуть.

Установчі збори відбудуться 9 липня 2018 р. у приміщенні Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Час проведення: з 11-00 до 13-00.

Реєстрація учасників: з 10-00 до 11-00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1.

Відповідальна особа: Диннікова І.О.

Додаткова інформація: тел. 234-15-36, e-mail: mku.gromrada@gmail.com

Джерело: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245371015&cat_id=244940177