Надруковано віршовану абетку урумської мови надазовських греків.

Побачила світ друкована версія віршованої абетки урумської мови надазовських греків.

Всі урумські тексти транслітеровано латинкою, а також перекладено українською та англійською мовами для максимального розширення читацької аудиторії.

До вашої уваги матеріал: https://uagreeks.com/archives/8940

Фото: з сайту greek.ua