МГО ІНЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ ВЗЯВ УЧАСТЬ В СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Експертна рада Міністерства культури України з питань етнополітики та Ради етнонаціональних організацій  провели спільне засідання з метою обговорення проекту Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України». Підготовкою згаданого документу займався постійно-діючий консультативно-дорадчий орган при Міністерстві культури України — Експертна рада з питань етнополітики. Законопроект був підготовлений на виконання підпункту 2 пункту 112 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р.

До складу Експертної ради входять провідні науковці, фахівці з питань етнополітики та міжнаціональних відносин науково-дослідних установ, представники інститутів громадянського суспільства, а також органів центральної влади, до компетенції яких належать зазначені питання.

Рада етнонаціональних організацій України об’єднує керівників громадських об’єднань національних меншин, які уповноважені представляти та відстоювати інтереси різних національних спільнот та займається підготовкою обґрунтованих пропозицій щодо формування та реалізації державної етнонаціональної політики України, спрямованої на забезпечення етнонаціональної єдності та міжетнічної злагоди у суспільстві.

Від Ради етнонаціональних організацій України участь у засіданні взяли представники громадських організацій: «Рада національних спільнот України», «Конгрес національних громад України», «Асамблея національностей України» та «Інтернаціональний союз».

Спільне засідання розпочалось з представлення вищезгаданого проекту документа представниками робочої групи Експертної ради з питань етнополітики.

Директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш зазначив, що розробка Концепції покликана визначати зміст і спрямованість державної етнонаціональної політики, впровадити у законодавство однакового понятійного апарата, єдиних принципів, цілей, напрямів та механізмів політики держави в етнополітичній сфері та має бути покладена в основу удосконалення чинного та формування нового законодавства у сфері міжетнічних відносин.

У ході засідання представники громадських організацій національних спільнот висловили свої міркування щодо представленого проекту Закону України.

Всі учасники засідання дійшли згоди, що підготовка та прийняття вищезгаданого нормативно-правового акта є надзвичайно актуальною та важливою на сьогодні.

Спільне засідання стало тим майданчиком, що надав можливість обговорити двом сторонам, Експертній раді з питань етнополітики та Раді етнонаціональних організацій України, підготовлений проект Концепції державної етнонаціональної політики України, розглянути актуальні питання в сфері міжнаціональних відносин та обмінятися фаховими думками.

Джерело: mincult.kmu.gov.ua