ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ НА РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У КРАЇНАХ ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ

18 -19 червня у м. Києві в рамках проекту «Зміцнення підтримки національних меншин в Україні», який реалізовується у рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування», відбулась робоча зустріч, присвячена обміну досвідом стосовно питань реалізації державної політики щодо забезпечення підтримки національних меншин в Україні, із залученням міжнародних експертів, представників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та керівників громадських організацій національних меншин. Співорганізаторами круглого столу виступили Офіс Ради Європи в Україні та Міністерство культури України.

У рамках запропонованої програми учасники зустрічі мали змогу ознайомитись із основними пріоритетами державної політики у галузі забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин у Республіці Сербії та у Республіці Чехії, та практичним досвідом щодо запровадження консультаційних механізмів з представниками національних меншин у цих країнах.

Програмою зустрічі також передбачені дискусійні панелі на тему зміцнення інституційних можливостей для ефективної реалізації етнополітики, що є важливим інструментом для пошуку правильних механізмів та ретрансляції цієї ідеї на найвищий державний рівень для прийняття правильних стратегічних рішень, а також на найвищий регіональний рівень з метою поглиблення і підсилення належним чином мінімізованих або взагалі втрачених інституційних можливостей.

Учасники та організатори заходу відзначили важливість наявності мотиваційних чинників з боку міжнародних партнерів, залучених до реалізації цього заходу, серед яких, у першу чергу, намагання зрозуміти процеси, які відбуваються в Україні, прагнення усвідомлювати їхній загальний контекст, а також використання таких заходів як форми ретрансляції усвідомленого досвіду на державний рівень з метою втілення кращих практик.

Матеріали з сайту: mincult.kmu.gov.ua