Голова правління МГО “Інтернаціональний союз” Дарія Карякіна взяла участь у слуханнях при комітеті Верховної Ради України

22 березня відбулися слухання при Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: “Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту”.

На слуханнях були присутні: голова комітету Немиря Г.М, Брензович В.І., голови національно-культурних товариств, представники Міністерств культури, освіти і науки та соціальної політики України, партнери МГО “Інтернаціональний союз” та голова правління організації Карякіна Дарія.

Учасники слухань обговорили стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, зокрема пункти 112-116 Плану дій з її реалізації до 2020 року, обмінялися думками стосовно нових законодавчих ініціатив щодо забезпечення ефективного захисту прав корінних народів і національних меншин та заслухали інформацію представників Кабінету Міністрів України, відповідальних міністерств та відомств щодо стану реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні” (відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України № 824-VIII від 25.11.2015).

“Будь-які проблемні питання у сфері етнополітики та міжнаціональних відносин є вкрай чутливими, передусім в умовах сьогодення. Вони потребують зваженого підходу як до усвідомлення їх актуальності, так і до визначення шляхів їхнього вирішення”,- сказав голова Комітету ригорій Немиря.”Більше того, слід зазначити, що для України розвязання проблем, пов’язаних із забезпеченням прав національних меншин, є важливим як з точки зору міжнародного сприйняття та реалізації євроінтеграційних прагнень, так і з огляду на те, що ці питання виступають суттєвим гарантом благополучного внутрішньодержавного розвитку” – зауважив парламентарій.

У цьому звязку він наголосив, що вже давно назріла потреба вдосконалення нормативно-правової бази у сфері етнополітики, крім того, потребує суттєвого вдосконалення механізм державної підтримки збереження культурної та мовної самобутності національних меншин. на думку промовця, нагальним є питання належного інституційного забезпечення реалізації державної етнополітики, налагодження постійного діалогу між представниками етнонаціональних спільнот та інституціями державної влади як на центральному, так і на місцевому рівнях.

“На мою думку, стан реалізації директивних державних документів, спрямованих на забезпечення та захист прав національних меншин, на створення належних умов для збереження і зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння в нашій державі, – це надзвичайно важливе та наболіле питання для багатьох громадян України. Простежується безпосередній причинно-наслідковий звязок між зростанням кількості проблемних, невирішених питань в цій царині і ставленням органів державної влади, передусім виконавчої її гілки, до реалізації таких важливих директивних документів, прийнятих на найвищих рівнях державної влади, якими є Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України, та Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні””, – зазначив голова підкомітету з питань міжнаціональних відносин Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Василь Брензович.Він нагадав, що з часу прийняття зазначених документів сплинуло вже понад 2,5 року, а український уряд не здійснив жодних дієвих кроків з вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.

“Чому досі навіть не розроблені і не подані на розгляд парламенту законопроекти щодо концепції державної етнонаціональної політики України; щодо національно-культурної автономії; щодо національних меншин (нова редакція)?” – сказав Василь Брензович.

Він також наголосив на важливості створення при Кабінеті Міністрів України Комісії з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації або іншого дорадчо-консультативного органу, який би міг стати майданчиком, комунікаційним каналом між спільнотами національних меншин і органами влади, та посилення відповідальності за правопорушення, вчинені з метою розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

Представники органів влади, зокрема Міністерства культури та Міністерства освіти і науки надали інформацію стосовно державної політики у сфері захисту прав і свобод національних меншин.

“Ми уважно спостерігаємо за демократичним розвитком вашої держави та забезпеченням захисту прав і свобод національних меншин в Україні. Тут дуже важлива підтримка держави і діалог між національними меншинами та різними гілками влади. Наша спільна мета – це демократія та захист прав людини”,- сказав Президент Федерального союзу європейських національностей (FUEN) Лоран Вінче.

У свою чергу, Григорій Немиря подякував за підтримку та висловив сподівання на співпрацю у питаннях захисту прав і свобод людини в України.