ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ МГО «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ» ДАРІЯ КАРЯКІНА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ НА ТЕМУ «СПРИЯННЯ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ»

Метою проведення даного заходу був обмін практичним досвідом, розгляд можливих механізмів поглиблення діалогу та ефективної співпраці між державними органами України та організаціями національних меншин з урахуванням європейського досвіду та української специфіки.

Про досвід, пропозиції та перспективи співпраці , поділились під час виступів представники парасолькових організацій національних меншин в Україні зокрема: Конгрес національних меншин України, Асоціації національно-культурних об’єднань, Інтернаціональний союз, Європейський центр з питань меншин, Асамблея національностей України та Рада Національних спільнот України.

Основними міжнародними спікерами на заході виступили:

Пан Ян Дідріхсен, голова копенгагенського секретаріату німецької меншини, представив презентацію на тему: «Приклади сприяння міжкультурному діалогу в Німеччині та Данії», також доповідали та наводили приклади у своїй промові Пані Світлана Крєчмар, Президент державної громадської ради м. Фленсбург, Пан Йоханнес Калльсен Федеральний комісар з питань національних меншин , Пані Джудіт Шольце керівник секретаріату національних меншин чотирьох автохтонних національних та етнічних меншин у Німеччині.

Про сучасну дилему стабільності та інституційні підходи до участі меншин у світі доповів Член Парламенту Латвії та Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), пан Борис Цилевіч.

Проф. Д-р Тове Хансен Маллой , директорка Європейського центру з питань меншин, у своєму виступі зазначила, що Європейський центр з питань меншин був заснований ще у 1996 році у м. Фленсбург , Німеччина. Установа фокусується на країнах Європи та налічує 15 проектів у європейських країнах. Має мультикультурний колектив та власних представників у Грузії, Косові, Україні. Для ЄЦПМ людське різноманіття – це невід’ємна частина європейської традиції, а культурний плюралізм – одна із найцінніших характеристик . Маючи на меті сприянні повазі до різноманіття в усіх сферах суспільного життя, організація підвищує обізнаність та інформує про права меншин. Одним із направлень роботи центру є інтеграція ромів у суспільстві, пані Тове Хансен Маллой, зазначила, що інтеграція ромів – це проблема усієї Європи, та навела приклади проектів з якими команда працювала по даній тематиці, зокрема підтримка ромів у сферах освіти, медицини, соціальних прав та працевлаштування, Македонія (2003-2007), Стратегічний ромський план у Косові (2016) та інше. В свою чергу ЄЦПМ створює форуми для сприяння діалогу, наприклад : Діалог з громадянським суспільством у Білорусі (2011-2002), Форуми для сприяння діалогу Західні Балкани (2016-2017). Д-р Тове Хансен Маллой зазначила, що центр розробляє тренінги, проводить семінари, конференції, створює посібники та проводить дослідження, що дає можливість бути трансфером знань та навичок і підвищити обізнаність щодо прав нацменшин.

Відповідно до покладених завдань центру представники ЄЦПМ створили Рекомендації для України. Для початку виокремили 4 напрями роботи:

 1. Забезпечення рівності та особливих прав етнокультурних меншин шляхом перегляду законодавства
 2. Створення інститутів влади для комплексного управління, зокрема для ефективної моделі управління потрібен омбудсмен з питань національних меншин та незалежний комісар, візьмемо за приклад прикладу Фінляндію у якої є омбудсмен та незалежний комісар, який являється посередником влади та меншин
 3. Забезпечення справедливого представництва в територіальному управлінні
 4. Сприяння стабільним міжетнічним відносинам шляхом наскрізного діалогу

Законодавча і судова реформа

 

 • Органічний закон: визнання, принцип рівності, релігія, мови
 • Первинний закон: комплексний спеціальний закон про етнокультурне різноманіття
 • Первинний закон: включення прав меншин у всі напрямки законодавчої діяльності, наприклад доступ до правосуддя, виборчі закони, недискримінація, рівність у державній службі та судочинстві, освіта, культура, мови, ЗМІ, децентралізація, розвиток
 • Вторинний закон: квоти, статути, керівні принципи
 • Кримінальний закон: наклеп і пропаганда ненависті/злочину

Територіальна реформа

 • Відкриті слухання та консультації передбачені первинним законодавством на рівні центральної влади
 • Постійні консультації на регіональному та місцевому рівнях
 • Жодних передвиборчих махінацій, відкриті слухання з питань заміни адміністративних меж виборчих округів
 • Повага до природних та історичних кордонів
 • У разі необхідності – особливі виборчі права для етнокультурних меншин

Освітня реформа

 • Перша мета збереження та сприяння розвитку національної ідентичності
 • Друга мета підготовка дітей до життя в суспільстві
 • Національні стандарти, що відповідають міжнародним
 • Автономія вчителів та шкільних рад
 • Громадські та приватні школи
 • Належне фінансування

Реформа засобів масової інформації

 • Право на інформацію – невід’ємне право людини
 • Функціування державних ЗМІ для всіх громадян
 • Рівномірне висвітлення всіх етнокультурних груп у державних засобах масової інформації
 • Трансляція державних ЗМІ мовами меншин
 • Велике значення має час трансляції
 • Доступ до влсних ЗМІ (державних та/або приватни)
 • Рівний доступ до Інтернету (віддалені регіони)
 • Пропорційне рівне фінансування державних ЗМІ та ЗМІ нацменшин
 • Належне фінансування

Перегляд законодавства

 • Переглянути закон 1992 року про національні меншини, щоб зробити його системним (особливі права). Сприяти представникам країни, які підтримують роботу з нацменшинами
 • Переглянути положення про територіальну реформу, щоб включити політичну участь на регіональному та місцевому рівнях
 • Включити етнокультурні права національних меншин в усе законодавство, що стосується їх статусу на батьківщині та як переміщених осіб
 • Посилити повноваження омбудсмена
 • Навчання держслужбовців
 • Консультація на місцевих рівнях з нацменшинами

Дорадчі органи

 • Створити щорічний круглий стіл за участі Президента
 • Створити постійне представництво у Верховній Раді
 • Створити постійні комітети зі зв’язків з усіма регіональними та місцевими органами влади
 • Створити adhocкомітети з конкретнихпитань (освіта, мова)
 • Створення міждержавних комітетів спільно з материнськими державами (змішані комітети)
 • Призначити Омбудсмена меншин (моніторинг)
 • Призначити незалежного комісара (діалог)
 • Забезпечити належне фінансування установ
 • Забезпечити професійну підготовку державних службовців
 • Створити інформаційно-комунікаційні платформи

Представництво в органах територіального управління

 • Прийняти Рекомендації щодо впровадження представництва нацменшин на регіональному та місцевих рівнях (директиви центрального уряду)
 • Створити прозорі бюджети регіонального розвитку (виділення коштів на етнокультурні проекти)
 • Забезпечити інтеграцію представництва з усіма місцевими органами влади (призначення контактних осіб)
 • Забезпечити регулярні зустрічі комітетів зі зв’язків (кілька разів на рік)
 • Створити інформаційно-комунікаційні платформи
 • Забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців

Довгостроковий діалог

 • Забезпечувати загальне визнання цінності етнічної різноманітності України (щорічні національні привітання)
 • Негайно та публічно денонсувати ксенофобські висловлювання
 • Створити кампанії з підвищення суспільної обізнаності (історія національних меншин, права людини, демократія, толерантність, повага)
 • Загальні навчальні програми, що включають в себе етнокультурну історію та права людини
 • Підтримувати громадські та індивідуальні ініціативи
 • Створити постійні навчальні програми з питань етнічної різноманітності
 • Оголосити «Рік культурної різноманітності»

Підводячи підсумки обговорення, всі учасники круглого столу дійшли висновку, що для поглиблення діалогу з представниками етнонаціональних спільнот потрібно застосовувати успішні європейські практики та рекомендації надані представниками ЄЦПМ у внутрішній політиці України та реалізовувати спільні проекти за участі організацій етнонаціональних спільнот і залучити представників органів державної влади.

Фото надані ECMI