Центр юридичної допомоги «Інтернаціональний союз» надає важливу юридичну інформацію для всіх неприбуткових громадських організацій

 

Шановні діаспори, центр юридичної допомоги «Інтернаціональний союз» надає важливу юридичну інформацію для всіх неприбуткових громадських організацій.

До кінця 2016 року вам необхідно внести зміни до Статуту своєї громадської організації та підтвердити неприбутковість вашої організації (для всіх, у кого є статус неприбутковості).

1. НЕОБХІДНО ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ШЛЯХОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ

(Процедура затвердження нової редакції Статуту має бути передбачена у конкретному Статуті, проте, зазвичай нова редакція Статуту затверджується шляхом прийняття рішення загальними зборами (членами) ГО та підписується відповідний протокол зборів, в резолютивній частині якого зазначено про затвердження нової редакції Статуту. На даний час Статут не обов’язково посвідчувати нотаріально, але скоро вступлять в силу зміни до законодавства і всі підписи і редакції Статутів необхідно буде нотаріально посвідчувати).

НЕОБХІДНІ І ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗМІНИ В СТАТУТІ:

Ч.5 ст. 1 нового закону передбачено, що «Громадське обєднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку».

Але, відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України (пункт 133.4.1.), однією із ОБОВ’ЯЗКОВИХ умов неприбутковості організації є наявність установчих документів, які містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Вказані зміни ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно внести до установчих документів задля того, щоб організація вважалась неприбутковою в розумінні податкового законодавства.

Слід зазначити, що вказаний пункт Податкового кодексу доповнює, уточнює норму закону «Про громадські об’єднання» стосовно того, які критерії ставляться до організації для того, щоб вона мала статус неприбуткової і в майбутньому у органів державної фіскальної служби не було питань до ГО щодо виконання вимог Податкового кодексу стосовно статусу неприбуткової.

Тому в змінах у Статуті необхідно:

1)передбачити обов’язкову заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) для засновників, учасників, членів організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних осіб;

2)передбачити передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

(NB!!! Це обов’язково має бути інша неприбуткова громадська організація, або, якщо іншу ГО вказати не маєте можливості — можливо передбачити передання активів до бюджету).

2. ПОДАТИ ДО ВІДПОВІДНОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ГО НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1) заява про державну реєстрацію змін до установчих документів;

2) примірник оригіналу (нотаріально посвідчена копія) протоколу про затвердження нової редакції Статуту;

3) оригінал нової редакції Статуту.

З 01.10.2016 р. було внесено зміни до основного закону про державну реєстрацію і на сьогоднішній день сплата адміністративного збору за внесення змін до установчих документів є обов’язковою.(Суму збору ви можете дізнатись в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за місцем реєстрації).

Строк розгляду документів — 1-3 робочих дні.

3.Після того, як вказані зміни зареєстровані,ЗВЕРНУТИСЬу десятиденний строкДО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇза місцем реєстрації ГО і подати заяву про зміни до установчих документів, а саме: про затвердження нової редакції Статуту, в якій зазначити, що ГО виконало усі умови, передбачені п. 133.4.1 Податкового кодексу України задля визнання її неприбутковою організацією та внесення у майбутньому про неї відомостей до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

________________________________________________________________ДОВІДКОВО ДЛЯ ІНФОМРАЦІЇ:

Умови неприбутковості організації викладені у п. 133.4.1 Податкового кодексу України:

неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

(коментар: ГО як така і так зареєстрована у встановленому порядку – ця вимога виконується апріорі)

— установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

(коментар: слід внести відповідні зміни до Статуту)

— установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

(коментар: слід внести відповідні зміни до Статуту)

— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій

(коментар: наразі даний Реєстр ще не діє; контролюючий орган внесе автоматично дані про ГО як про неприбуткову організацію в разі, якщо дотримані вказані вище вимоги).