26 січня відбулось розширене засідання Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Громадської Ради при Міністерства культури України

На заході були присутні співробітники профільного Департаменту у справах національностей та релігій Міністерства культури України, Міністерства Освіти України, Офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин, Громадської ради Міністерства освіти України та Громадської Ради керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України, керівники та представники парасолькових організацій та національно-культурних товариств, представники правозахісних організацій, члени Комісії.
Основною метою розширеного засідання, скликаного за ініціативою Голови Робочої групи з питань захисту прав національних меншин та взаємодії з органами влади Комісії, було обговорення поточних досягнень реалізації Національної Стратегії, проблемних питань, які виникають під час реалізації Плану заходів, стан виконання Плану заходів, визначення індикаторів досягнення зазначеного у Плані заходів, нагальної необхідності координування діяльності інститутів громадянського суспільства, які опікуються проблематикою етнонаціональної політики в напрямку проведення моніторингу та сприяння ефективної імплементації положень Національної стратегії у сфері прав людини.
Голова Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття при Міністерстві культури України Голова ГО «Чеченська діаспора», Салман Садаєв відкрив засідання вітальним словом та запросив учасників до діалогу з питань, зазначених у порядку денному.
Перший заступник Голови правління ГО «Інститут міжнародних досліджень та співробітництва», Голова Робочої групи з питань захисту прав національних меншин та взаємодії з органами влади Комісії Наталія Мекахаль зробила огляд поточної ситуації, накреслила основні проблемні питання щодо реалізації розділу «Забезпечення прав корінних народів і національних меншин» Національної Стратегії у сфері прав людини та надала пропозиції щодо шляхів їх вирішення та особливо наголосила на необхідності консолідації та співпраці між представниками етно-національних спільнот у процесі моніторингу та виконання завдань, закріплених у Національній Стратегії та Плані заходів з її реалізації.
Пані Мекахаль також надала інформацію щодо Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим ВРУ з прав людини та представниками громадянського суспільства, необхідності розробки та подання щоквартальних моніторингових звітів, зробила аналіз поточного виконання розділу «Створення механізму забезпечення та захисту корінних народів і національних меншин».
За підсумками її доповіді було прийнято рішення щодо необхідності проведення відкритих консультацій із залученням представників державних органів влади щодо обговорення питання доцільності заснування незалежного органу з відповідним правовим статусом та владними повноваженнями, кадровим та ресурсним потенціалом, необхідним для ефективного виконання функцій щодо формування та реалізації державної політики у сфері етнонаціональних відносин, необхідності узгодження термінології, яка використовується при реалізації сучасної етнонаціональній політики України та необхідності залучення предстаників етно-національних спільнот до обговорень Законопроект закону «Про національні меншини та про порядок застосування мов національних меншин та регіональних (міноритарних мов)».
Голова правління МГО «Інтернаціональний союз», член Наглядової ради Національного суспільного телебачення України Дарія Карякіна розповіла присутнім про процес створення НСТУ, поточні досягнення у діяльності Наглядової ради, поінформувала представників етнонаціональних спільнот про формування політики суспільного мовлення на засадах багатокультурного суспільства та розробку Концепції мовлення національних меншин, включаючи можливості співпраці, які відкриваються для регіональних мовників національних меншин.
Пані Карякіна також розповіла про досвід Литви та її децентралізований досвід роботи з регіональними мовниками.
За підсумками її виступу було прийнято рішення щодо внесення наданої інформації до моніторингового звіту до Плану заходів з реалізації Національної Стратегії у сфері прав людини та інформування представників етнонаціональних спільнот про можливості внесення пропозицій з метою розробки Концепції мовлення національних меншин базуючись на консультаціях з регіональними мовниками.
Голова Ради Українського незалежного центру політичних досліджень та член Робочої групи з розробки законодавчої бази про корінні народи Юлія Тищенко доповіла про поточний стан виконання підпункту щодо врегулювання правового статусу представників корінних народів, висвітлила загальні питання та проблематику. Розгляд цього питання викликав жваву реакцію присутніх, пані Тищенко відповіла запитання учасників
До дискусії приєдналась експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер, яка також є членом Робочої групи з розробки законодавчої бази про корінні народи. Вона розповіла про загальні плани у розробці законодавства щодо корінних народів та про статус кримсько-татарського народу, зазначивши про проблемні питання караїмів та відсутність їх репрезентаційного органу та відсутність речника від караїмського народу.
За результатами доповіді пані Тищенко було прийнято рішення про об’єднання зусиль щодо моніторингу Плану заходів з реалізації Національної Стратегії та спільної розробки моніторингового звіту.
Питання забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини доповідала Кондур Зола, заступниця голови Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо Стратегії захисту та інтеграції ромів, Віце-президент міжнародної благодійної організації “Ромський Жіночий Фонд “Чіріклі”.
Пані Кондур розповіла про поточні надбання та успіхі, майбутні плани роботи Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо Стратегії захисту та інтеграції ромів.
Окрім, цього вона, також, наголосила на багатьох проблемних питаннях, включаючи відсутність прогресу у виконання Плану заходів з реалізації Національної Стратегії на місцях, на більшій зацікавленості з боку ЦОВВ у виконання зазначеного у Плані заходів з реалізації Національної Стратегії, ніж у реалізації зазначеного у Стратегії захисту та інтеграції ромів та наголосила на більш формальному підході чиновників до виконання заходів.
За результатам доповіді пані Кондур було прийнято рішення про залучення представників ромської спільноти до розробки моніторингових звітів Плану заходів з реалізації Національної Стратегії.
Голова Громадської Ради керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України Аркадій Монастирський надав аналіз ситуації щодо питання освіти державною та мовами національних меншин у новому законі про освіту. Пан Монастирський поділився побоюваннями стосовно позиції громадських активістів, які намагаються змінити положення ст.7 Закону про Освіту, у якій йдеться про навчання мовами національних спільнот.
Представник Міністерства Освіти надав пояснення щодо непорозуміння під час розмови між представниками МОН та громадськими активістами та запевнив, що позиція Міністра освіти не підтримує дискримінаційних положень проти національних меншин.
Він також запропонував представникам національних меншин прийнять участь у робочих засіданнях, які наразі проходять у Міністерстві освіти щодо обговорення положень нового Закону про Освіту.
Михайло Товт Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Почесний голова Демократичної спілки угорців України також надав свої важливі коментарі щодо висвітлення ситуації стосовно ст.7 нового закону про Освіту та позиції громадських активістів, яка грубо порушує права національних меншин у частині права на здобуття освіти мовою національної меншини до якої вони належать.
У своєму виступі пан Монастирський також торкнувся питання Стратегії мультилінгвальної освіти, присутні почули коментарі від представника Міністерства освіти та Офісу Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Було прийнято рішення звернутись до Міністерства освіти з офіційним листом стосовно отримання роз’яснень щодо поточної ситуації з цього питання.
З метою створення ефективного механізму моніторингу виконання розділу «Забезпечення прав корінних народів і національних меншин» Національної Стратегії у сфері прав людини Перший заступник Голови правління ГО «Інститут міжнародних досліджень та співробітництва», Голова Робочої групи з питань захисту прав національних меншин та взаємодії з органами влади Комісії пані Наталя Мекахаль запропонувала шляхи до залучення представників етно-національних спільнот до моніторингу Національної Стратегії у сфері прав людини.
Наприкінці зустрічі, Голова Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття при Міністерстві культури України Голова ГО «Чеченська діаспора», Салман Садаев наголосив на необхідності збереження української мови та української державності надавши приклади з історії України, а представники Міністерства культури України коментарі та відповіді на запитання учасників зустрічі.
Протокол засідання буде розповсюджено серед учасників Розширеного засідання Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Громадської Ради при Міністерства культури України.