21 ТРАВНЯ — ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Культурне різноманіття може проявлятися і знаходити своє вираження у різних формах. Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне різноманіття — прекрасний інструмент діалогу та розвитку. Кожен з нас повинен прагнути до того, щоб плюралізм культур, завдяки встановленню діалогу між ними, став нашим спільним багатством. Тільки таким чином ми зможемо уникнути конфліктів і домагатися сталого розвитку.